Cennik usług internetowych

 

Typ usługi

Ceny netto

aktywacja stałego dostępu do Internetu poprzez sieć lokalną e-Net za każdy adapter sieciowy

109,76 zł/jednorazowo

cesja praw do aktywnego abonamentu e-Net z wyłączeniem, gdy dokonano zmiany lokalizacji adaptera sieciowego

45 zł/jednorazowo

abonament miesięczny za umożliwienie stałego dostępu do Internetu poprzez sieć lokalną e-Net. Jeśli uruchomienie usługi nastąpiło nie od pierwszego dnia miesiąca wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 tej opłaty za każdy dzień świadczenia usługi.

64,23 zł/mc

abonament jw. dla drugiego i kolejnych adapterów sieciowych wykorzystywanego przez jednego abonenta w tym samym miejscu instalacji co pierwszy abonent

32,12 zł/mc/adp

abonament obniżony (nie dotyczy cesji oraz drugiego i kolejnych adapterów); maksymalnie za pierwsze trzy okresy rozliczeniowe liczone od momentu aktywacji pierwszego adaptera

24,39 zł/mc

dzierżawa urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci e-Net jeśli nie są własnością abonenta

miesięcznie 1/36
wartości wniesionej
kaucji za urządzenie

powtórne włączenie usług dostępu do sieci e-Net po wyłączeniu spowodowanym zaległościami płatniczymi

56,91 zł/każdorazowo

pomoc techniczna w konfiguracji sprzętu komputerowego umożliwiającego pracę w sieci e-Net jeśli nie jest ona związana z pierwszą aktywacją usługi dostępu do Internetu

50 zł za każde rozpoczęte
15 minut wykonywania
czynności technicznych

skrzynka e-mail ze skanerem antywirusowym i antyspamowym o pojemności do 5 MB w domenach fki.pl, e-net.pl; przykładowo: nazwa@fki.pl lub nazwa@firma.e-net.pl

1,63 zł/mc jedna skrzynka dla kazdego aktywnego kontrahenta (e-Net, FKI) w pozostałych przypadkach 4 zł/mc

skrzynka e-mail ze skanerem antywirusowym i antyspamowym o pojemności do 20 MB w domenach fki.pl, e-net.pl; przykładowo: nazwa@fki.pl lub nazwa@firma.e-net.pl

9 zł/mc

pierwsza skrzynka e-mail ze skanerem antywirusowym i antyspamowym o pojemności do 20 MB we własnych domenach kontrahenta lub domenach nie zarządzanych przez ALLEX; przykładowo: nazwa@firma.pl lub nazwa@firma.wroclaw.pl

14 zł/mc

druga i kolejne skrzynki e-mail ze skanerem antywirusowym i antyspamowym o pojemności do 20 MB we własnych domenach kontrahenta lub domenach nie zarządzanych przez ALLEX; przykładowo: nazwa@firma.pl lub nazwa@firma.wroclaw.pl

11 zł/mc

udostępnienie możliwości obsługi skrzynki e-mail za pomocą przeglądarki WWW

4 zł/mc

aktywacja powiadamiania o nadejściu wiadomości e-mail za pomocą SMS (jeśli taką możliwość udostępnia operator telefonii GSM)

20 zł/jednorazowo

utrzymanie strony WWW o pojemności do 20 MB w domenach fki.pl, e-net.pl; przykładowo: www.firma.fki.pl lub www.firma.e-net.pl

9 zł/mc

utrzymanie strony WWW o pojemności do 20 MB we własnych domenach kontrahenta lub domenach nie zarządzanych przez ALLEX przykładowo: www.firma.pl lub www.firma.wroclaw.pl

 15 zł/mc

rezerwacja każdego dodatkowego 5 MB powierzchni dyskowej przeznaczonej dla skrzynki e-mail lub strony WWW

7 zł/mc

wydzielony obszar FTP za każdy 1MB x maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

0,25 zł*1Mb*max p./mc

udostępnienie języka obsługi skryptów PHP/ASP, Perl

5 zł/mc

dostęp do bazy mySQL – za każde 5 MB danych

14 zł/mc  

rejestracja domeny  nazwa.pl

140 zł/rok

rejestracja domeny  nazwa.com.pl

140 zł/rok

rejestracja innych domen funkcjonalnych  

do negocjacji

utrzymanie nazwy domeny na serwerze DNS jeśli nie są wykupione usługi utrzymania WWW czy skrzynek e-mail (np. w przypadku chęci rezerwacji nazwy domeny)

60 zł/rok

indywidualne usługi projektowo - programowe w zakresie stron WWW.

≥ 150 zł/h

Istnieje także możliwość świadczenia innych, wyżej nie wymienionych, dodatkowych usług internetowych – ceny w takich przypadkach ustalane są jednak indywidualnie.

Jeśli wartość zamówionych jednorazowo usług internetowych nie przekracza 50 zł netto w skali miesiąca może być wystawiona jedna faktura za kwartał, pół roku lub za cały rok, zamiast faktur comiesięcznych (z wyłączeniem abonamentów, np. za dostęp do sieci e-Net). W przypadku faktury za roczne świadczenie usług udzielane jest 20% bonifikaty od wartości zamówienia.

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2023 ALLEX Z.K.U.I.