Cennik usług informatycznych i dojazdów z podziałem na grupy użytkowników


Rodzaj należności

Okres gwarancyjny

Okres konserwacyjny

Okres przed lub pogwarancyjny

usługi szkoleniowo wdrożeniowe przez okres jednego miesiąca liczony od momentu zakupu licencji danego systemu - za godzinę

195 zł

---

---

usługi informatyczne gwarancyjne

bezpłatne

---

 ---

niegwarancyjne za każdą rozpoczętą godzinę efektywnego czasu pracy projektanta programisty

249 zł

249 zł

300 zł

dojazdy gwarancyjne do 50 km

bezpłatne

---

---

dojazdy gwarancyjne powyżej 50 km lub niegwarancyjne

Wsp * 1,6

Wsp * 1,8

Wsp * 2,0

usługi informatyczne gwarancyjne lub via Internet

bezpłatne

---

---

usługi informatyczne niegwarancyjne via modem * lub via internet, lub świadczone w naszej siedzibie za każdą rozpoczętą godzinę

189 zł

209 zł

249 zł

zwyżka za usługi wykonywane poza standardowymi godzinami
pracy firmy

dni robocze od 17.00 - 22.00
 50%

dni świąteczne oraz praca nocna w dni robocze od 22.00 -7.00
 100 %

nagrywanie dzienników księgowych na nośniki laserowe jednokrotnego zapisu

suma standardowych cen usług oraz dojazdu powiększone o 20 zł jako zwrot kosztów nośnika laserowego oraz eksploatacji urządzenia nagrywającego

 

minimalna ilość fakturowanych roboczogodzin pracy informatyka przy delegacjach zamiejscowych

do 100 km

do 350 km

do 500 km

powyżej 500 km

w obie strony

2 h

3 h

5 h

8 h

Uwaga - Wsp w powyższej tabeli to stawka aktualnie obowiązującego ryczałtu w jazdach samochodem prywatnym o pojemności silnika powyżej 900 cm, używanym do celów służbowych za kilometr jazdy * droga dojazdu w obie strony w kilometrach.

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2023 ALLEX Z.K.U.I.