Cennik usług serwisu technicznego sprzętu komputerowego


Rodzaj usługi

W przypadku gdy zawarte są równocześnie dwie umowy serwisowe: na oprogramowanie FKI oraz na serwisowanie sprzętu

W przypadku zawartej umowy na serwisowanie sprzętu

W pozostałych przypadkach

Usługi techniczne związane z konserwacją, diagnostyką uszkodzeń oraz ich usunięciem, instalacją sprzętu, itp. (z wyłączeniem usług w zakresie oprogramowania, przykładowo: instalacja sterowników, systemów operacyjnych) – za każda rozpoczętą godzinę

75 zł

100 zł

140 zł

Jak wyżej uwidoczniono w tabeli, w przypadku zawartej umowy serwisowej sprzętu komputerowego, na wykonane usługi stosowane są ceny preferencyjne. Umowa serwisowa zawierana jest na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przy zawartej tego typu umowie w cenie abonamentu zawieramy gotowość do świadczenia usług serwisowych w przeciągu najpóźniej 36 godzin od zgłoszenia (w dni robocze; jest to termin maksymalny niekiedy bowiem musimy zamówić części, których nie mamy na stanie). Opieka obejmuje konserwację, diagnostykę uszkodzeń i ich usuwanie (bez kosztu nowych części, usług i dojazdów). Zapewniamy także sprzęt komputerowy lub części zastępcze na czas naprawy oraz zapewniamy ustalanie w miarę możliwości najniższych cen na zakup nowego sprzętu komputerowego (po udokumentowaniu niższych cen z innych źródeł). Zawarcie umowy stanowi także preferencje w przypadku podejmowaniu decyzji o dostarczeniu nowego sprzętu na zasadzie kredytu kupieckiego. Zakres cen abonamentu serwisowego zawsze jest uzgadniany indywidualnie i zależy głównie od zakresu usług świadczonych przez naszą firmę.

Przykładowy zakres cen netto stosowanych przy kalkulowaniu umowy:
- 1 serwer (np: NOVELL, LINUX, Win 2003 Serwer, Win 2008 Serwer, OpenBSD, itp)
420 zł/mc
-     od 1 do 5 komputerów (stanowisk roboczych)
  105 zł/mc/szt.
-    od 6 do 10 komputerów

  90 zł/mc/szt.

- od 11 do 20 komputerów

  75 zł/mc/szt.

- od 21 do 50 komputerów

  60 zł/mc/szt.

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2024 ALLEX Z.K.U.I.