Gwarancja poprawności działania oprogramowania 


W czasie trwania gwarancji na sprawne działanie dostarczonego systemu informatycznego, która może wynikać jedynie z ewentualnych błędów popełnionych w trakcie programowania, wymiana wersji systemów na nowsze następuje bezpłatnie, ewentualnie w cenach dojazdu, instalacji i przeszkolenia w zakresie nowych lub zmienionych elementów. 

Szczegółowo, w okresie gwarancyjnym użytkownik uzyskuje od producenta oprogramowania:
  • Bezpłatną nową wersję posiadanego systemu.
  • Preferencyjne ceny niegwarancyjnych usług informatycznych.
  • Stały nadzór autorski nad eksploatowanymi systemami wraz z zapewnieniem natychmiastowej reakcji na zgłaszane problemy i uwagi ze zwłoką nie przekraczającą 48 godzin. W przypadku serwisowania przez modem lub łącza internetowe czas reakcji jest natychmiastowy w godzinach pracy naszego biura.

Wymiana wersji systemów na nowsze po okresie gwarancyjnym, jeśli nie zawarto dodatkowej umowy konserwacyjno-serwisowej następuje po dokonaniu opłaty aktualizacyjnej wynoszącej 25 % aktualnej ceny licencji systemu uzupełnionej o koszty dojazdu, instalacji i przeszkolenia bez nabycia nowych praw gwarancyjnych. Aby uzyskać pełnię praw gwarancyjnych, identyczną jak przy zakupie nowego systemu, przewidzieliśmy specjalną wersję opłaty aktualizacyjnej wynoszącą 75% aktualnej ceny licencji poszczególnych modułów. Standardowo gwarancja w takim wypadku przedłużana jest o rok, jedynie gdy aktualizacja dotyczy równocześnie pięciu podstawowych modułów to gwarancja zostaje wydłużona o dwa lata (wyjątkiem jest system FKI “Mała Firma”, gdzie gwarancja może być przedłużona tylko o 3 miesiące).

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.