Licencje na użytkowanie systemów informatycznych 


 • System FKI

  Kwoty podane w cenniku obok nazwy systemu informatycznego obejmują licencję na prawo użytkowania oprogramowania, jego instalację, dokumentację eksploatacyjną, roczną lub dwuletnią gwarancję poprawności działania wraz nadzorem autorskim oraz dojazdy do 50 km w okresie instalacji. Wdrożenie  oraz przeszkolenie wyceniane jest w/g ilości godzin efektywnego czasu pracy  projektanta-programisty. W przypadku zakupu jednocześnie drugiego modułu  stosuje się 10% zniżkę cen oprogramowania zwiększaną o kolejne 5% w  przypadku zakupu następnego modułu. Dwuletnia gwarancja udzielana jest jedynie przy zakupie zintegrowanego pakietu pięciu modułów.

  Jeśli wymiana wersji oprogramowania ma dotyczyć przejścia z wersji  jednostanowiskowej na sieciową, opłata aktualizacyjna ulega zwiększeniu o  różnicę cen oprogramowania wersji sieciowej i jednostanowiskowej.

  W przypadku zakupu przez użytkowników systemu FKI dodatkowych modułów
  oprogramowania, które powstaną w przyszłości, a nad którymi pracujemy, tj. przykładowo: mobilna sprzedaż i obrót towarem poprzez Internet - cena ich wyniesie 100 % ustalonej wartości niezależnie od rodzaju użytkowania posiadanego oprogramowania (użytkowane w okresie gwarancyjnym, pogwarancyjnym lub konserwacyjnym).

 • System HR
  Kwoty podane w cenniku obok nazwy systemu/modułu obejmują prawo użytkowania oprogramowania, wstępną instalację, dokumentację eksploatacyjną, roczną gwarancję poprawności działania wraz nadzorem autorskim oraz dojazdy do 50 km w okresie instalacji.
   
  Wdrożenie oraz przeszkolenie wyceniane jest wg ilości godzin efektywnego czasu pracy projektanta-programisty. 

  Kolejne zakupy systemu HR w ramach jednej firmy (filie, oddziały) premiowane są 25% rabatem na wartości oprogramowania podstawowego.

  Serwis pogwarancyjny i w zakresie nie objętym gwarancją w okresie gwarancyjnym rozliczany jest wg aktualnych stawek serwisowych wg czasu wykonania i kosztu dojazdu.

  Szczegóły współpracy regulują umowy sprzedaży i wdrożenia systemów.

 • FKI "Mała Firma", GKPiR oraz Generator Cenników Internetowych

  Cena systemu zawiera licencję na prawo użytkowania oprogramowania w wersji jednostanowiskowej, dokumentację użytkowania w wersji elektronicznej oraz trzymiesięczną gwarancję wraz z nadzorem autorskim nad przebiegiem eksploatacji, w trakcie której można m.in. uzyskać nowe wersje oprogramowania. Instalacja, wdrożenie oraz przeszkolenie wyceniane jest według ilości godzin efektywnego czasu pracy projektanta - programisty. Także dojazdy do siedziby zleceniodawcy celem przeprowadzania instalacji, wdrożeń i szkoleń kalkulowane są na podstawie przejechanych kilometrów według cennika.

  Na niniejsze oprogramowanie przewidziano także, jak przy pełnym systemie FKI,
  możliwość zawierania umów konserwacyjno – serwisowych za zryczałtowaną niską opłatą
  miesięczną. Oczywiście po okresie gwarancyjnym, jeśli nie zawarto umowy serwisowej, można otrzymywać nowe wersje programów po obniżonej cenie: za 25% aktualnej ceny licencji bez nabycia nowych praw gwarancyjnych lub za 75% z nabyciem nowych praw.

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.