Pogwarancyjna umowa konserwacyjno-serwisowa oprogramowania


Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego użytkownik, jeśli chce to może zawrzeć z producentem umowę serwisową. Jeśli taka umowa zostanie zawarta to użytkownik oprogramowania uzyskuje przywileje zbliżone do tych w okresie gwarancyjnym plus możliwość okresowego świadczenia usług dodatkowych.

Umowa konserwacyjna zawierana jest najczęściej bezterminowo, choć można negocjować umowy wieloletnie. W pierwszym przypadku obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia dla obu stron umowy.

Miesięczny koszt abonamentu serwisowego wynosi najczęściej od jednego do kilku procent wartości aktualnej ceny sprzedaży licencji konserwowanych systemów. Kwota ta ustalana jest zawsze indywidualnie, w zależności od szczegółów zawartej umowy.

W wariancie licencji FKI „Mała Firma” przewidziano możliwość zawarcia umowy ze zryczałtowaną, niezależnie od ilości wykorzystywanych modułów, niską comiesięczną opłatą wynosząca 69 zł.

Jeśli użytkownik systemu FKI zawarł z producentem pogwarancyjną umowę konserwacyjną to wymiana wersji oprogramowania następuje bezpłatnie, a rachunek za koszty dojazdu, instalacji i przeszkolenia może być ustalany według stawek preferencyjnych, lub też jeśli przewiduje to umowa serwisowa, koszt usługi i dojazdu może być zawarty w cenie abonamentu.

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2011 ALLEX Z.K.U.I.