Dodatkowe rozszerzenia pakietu FKI/HR - praca w trybie zdalnym w sieciach rozległych jak i lokalnych oraz SQL


Użytkownicy pakietu oprogramowania FKI/HR to firmy mniejsze, średnie jak i duże. Te ostatnie w swojej codziennej pracy muszą przetwarzać setki tysięcy lub miliony zapisów. Zmusza to je do wykorzystywania coraz silniejszych motorów baz danych. Nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom różnych przedsiębiorstw. Produkowane przez nas systemy informatyczne ze względu na ich wielkość mają budowę hybrydową, wykorzystującą różne technologie - dzięki temu są znakomicie skalowalne, umożliwiając dostosowanie do specyficznych wymagań naszych kontrahentów. Firmy mniejsze lub takie których budżet informatyczny nie jest zbyt duży mogą wykorzystywać technologię DBF, zaś firmy większe z dużym budżetem informatycznym drogie techniki SQL. Te, które mają słabszy sprzęt komputerowy mogą wykorzystywać aplikacje znakowe, a te które lepszy aplikacje okienkowe. Tam gdzie jest wymagane szybkie wprowadzanie danych oraz stabilność oprogramowania zalecamy programy znakowe. Tam gdzie stabilność i prędkość wprowadzania zapisów nie ma większego znaczenia, a liczy się wygląd wydruków i raportów można wykorzystywać aplikacje okienkowe. Wszystkie wymagane przez Państwa bardziej zaawansowane technologie są przez nas dostarczane, jednak w każdym przypadku istnieje konieczność indywidualnych uzgodnień w zakresie ceny, po analizie specyficznych potrzeb Waszego Przedsiębiorstwa.

Oto przykładowe możliwości rozszerzenia naszych podstawowych pakietów informatycznych:  

 

SYSTEM OPERACYJNY

MOTOR SQL

NetWare 

WinNT/XP

SunSparc Solaris

Linux

Oracle (7, 8, 9)

+

+

+

+

MS SQL Server 7/2000

-

+

-

-

SysBase ASA (6, 7, 8)

-

+

-

-

MySQL od 4.1

-

+

-

+

Informix +

+

+

+
PostgreSQL od 7.1 -

-

-

+
JustLogicSQL -

-

-

+
SolidServerSQL -

-

-

+
CA-Ingress +

+

-

+
Interbase -

+

-

+
IBM DB2 -

+

-

-

  Podstawowe zalety technologii SQL

 - światowy standard baz danych umożliwiający łatwy dostęp do wspólnych  zasobów z aplikacji informatycznych dowolnych producentów,

- bezpieczeństwo danych w zakresie dostępu jak i integralności

TERMINAL 

WinNT/XP

Linux 

SQL

+

+

DBF

+

+

  Podstawowe zalety technologii Terminal DBF/SQL

 - zwiększone bezpieczeństwo danych wynikające z zastosowania transakcji  terminalowych oraz umieszczenia bazy danych (DBF) na tym samym komputerze,  na którym wykonuje się aplikacja

- minimalny ruch sieciowy pomiędzy aplikacją i terminalem – efektywna praca w sieci rozległej

- w przypadku technologii DBF niskie koszty administrowania systemem bazy danych przy jednoczesnym występowaniu światowego standardu umożliwiającego łatwy dostęp do wspólnych zasobów z aplikacji informatycznych dowolnych producentów.
- niewielkie wymagania techniczne stacji roboczej.

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.