System FKI - moduł Rejestracja i Analiza Czasu Pracy


Uruchomienie modułu stanowiącego opcjonalną część systemu FKI nie wymaga, co jest bardzo ważne, instalacji czytników identyfikacyjnych kart magnetycznych pracowników. Takie czytniki wraz z dodatkowym osprzętem mogą być jednak zainstalowane jeśli zajdzie potrzeba – przykładowo może to być system RCP, którego producentem jest firma HSK DATA z Krakowa - laureat wyróżnienia uzyskanego m.in. podczas targów SOFTARG '95. Możliwe jest połączenie naszego oprogramowania do dowolnego sprzętu odpowiadającego za rejestrację czasu pracy pracowników. Praca bez specjalizowanych czytników kart zegarowych jest dopuszczalna ze względu na to, że z powodzeniem zastępuje je komputer. Można korzystać z jednego komputera klasy PC lub wielu komputerów połączonych w sieć. 

Po zainstalowaniu moduł zapewnia:

 • Rejestrowanie wejścia/wyjścia także zależności od jego rodzaju dla pracowników i gości przedsiębiorstwa
 • Przypisanie kart zegarowych pracownikom
 • Przypisanie pracownika do zespołów, brygad, itp.
 • Definiowanie ilości godzin pracy na etacie, ilości zmian, ilości brygad oraz rodzaju wejść
  i wyjść pracowników oraz gości
 • Kontrola pracy portierów i strażników
 • Kontrola dostępu do zakładów, pomieszczeń i urządzeń
 • Przekazywanie komunikatów pracownikom oraz w drugą stronę do osoby nadzorującej system
 • Poprawa ręczna danych wczytanych do rejestratora w celu np. zmiany rodzaju wejścia/wyjścia
 • Ustalanie harmonogramu pracy zespołów pracowniczych, brygad
 • Przeliczanie porównawcze czasu pracy w miesiącu miedzy normą a czasem rzeczywistym
 • Przeglądanie wydruków tymczasowych oraz zatwierdzonych/zapamiętanych
 • Uwzględnianie indywidualnego kalendarza pracy pracownika jak i kalendarza pracy dla całego przedsiębiorstwa
 • Możliwość analizy danych dla osób z nienormowanym czasem pracy (gdy nie zdefiniowano harmonogramów)
 • Blokowanie wejść/wyjść
 • Drukowanie składu osobowego zespołu pracowników, brygad itp.
 • Drukowanie grafiku pracy zespołów – harmonogram zmian
 • Drukowanie listy pracowników i przydzielonych im numerów kart zegarowych
 • Drukowanie niepoprawnych wejść/wyjść
 • Drukowanie bilansu czasu pracy pracowników - dzienne, miesięczne i roczne
 • Drukowanie zestawień w rozbiciu na zmiany, soboty, niedziele
 • Drukowanie wybiórcze wyników zapamiętanych
 • Przenoszenie danych do modułu płacowo-kadrowego (rejestrowanie godzin pracy) co umożliwia m.in. wyliczanie płacy na podstawie godzin przepracowanych, nadliczbowych, itp.
 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.