System FKI - moduł Kasa


W przypadku posiadania modułu kasy przedsiębiorstwa, którego zakup jest jedną z opcji systemu FKI oprogramowanie zapewnia następujące funkcje: 
 • Kartoteka raportów kasowych z bilansem otwarcia ustalanym w dogodnej chwili.
 • Podpowiedzi opisu „Tytułem” z nierozliczonych zapisów rozrachunkowych kontrahenta
 • Wydruk dowodu wypłaty z kasy: KW.
 • Wydruk dowodu przyjęcia do kasy: KP.
 • Wydruk raportu kasowego.
 • Automatyczne lub półautomatyczne tworzenie dekretacji do systemu FKI z każdej pozycji "Tytułem" w dokumentach KW i KP.
 • Możliwość dekretowania opóźnionego.
 • Raport bieżącego stanu kasy uzyskiwany w dowolnym momencie.
 • Różne statusy raportów kasowych: otwarte, zamknięte i zaksięgowane.
 • Tworzenie raportów kasowych jednodniowych, wielodniowych lub wiele raportów w jednym dniu wraz z możliwością ustalenia ich daty na dni wcześniejsze.
 • Wielokasowość z możliwością pracy na różnych kontach księgowych.
 • W wersji sieciowej dodatkowa możliwość rozróżniania możliwości dostępu operatora do raportów własnych lub wszystkich istniejących.
 • Automatyczne księgowanie raportów kasowych. 
 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.