System FKI - moduł Środki Trwałe


W przypadku posiadania modułu środków trwałych, stanowiącego opcjonalną część całego systemu FKI nasze oprogramowanie zapewnia następujące funkcje:
 • Tabela współczynników przeliczeniowych.
 • Tabela klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.
 • Kartoteka środków trwałych, środków małocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Naliczanie amortyzacji z możliwością uwzględnienia limitów kwotowych, procentowych itp.
 • Naliczanie przeszacowania środków trwałych.
 • Wprowadzanie korekt wartościowych.
 • Wydruk odpisów amortyzacyjnych za miesiąc i narastająco.
 • Wydruk aktualizacji wyceny środków trwałych, wszystkich jak i przeszacowanych.
 • Wydruk listy korekt.
 • Wydruk obrotów na kontach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Tworzenie, obsługa oraz wydruk raportów Ś.T.: OT, LT, amortyzacji, przeszacowań i korekt.
 • Obsługa oraz wydruk raportów MT i PT - zmiana miejsca użytkowania i protokół przekazania.
 • Wydruki listy środków trwałych, środków małocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Automatyczne księgowanie raportów Ś.T. do modułu FK.
 • Historia modernizacji.
 • Zestawienia do sprawozdania F-03, w zakresie określonych grup itp.
 • Szczegółowy roczny plan amortyzacji.
 • Zestawienia amortyzacji w/g SKŚT.
 • Listy remontów, zlikwidowanych czy też zakupionych środków trwałych. 
 • Listy Ś. T. , Ś. T. małocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg wartości ewidencyjnej.
 • Wykaz wartości i umorzenia w poszczególnych grupach KŚT - bardzo pomocny przy sporządzaniu bilansu.
 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.