Generator Cenników Internetowych


W związku z bardzo szybkim rozwojem zastosowań Internetu oraz coraz większym jego wykorzystywaniem w biznesie, nasza firma stworzyła oprogramowanie ułatwiające aktualizację stron WWW użytkowników systemów FKI/HR, które zawierają cenniki detaliczne lub hurtowo-dystrybucyjne.

Niniejszy moduł służy do generowania dowolnych stron internetowych na podstawie bazy stworzonej ręcznie lub w sposób automatyczny. W tym ostatnim przypadku dane pobierane są z systemu gospodarki magazynowo-towarowej - program dopisuje do swoich katalogów odpowiednie pozycje z HR oraz wylicza wszystkie ceny.

Tworzenie cennika jest bardzo proste. Wystarczy podać nazwę dowolnej, istniejącej strony WWW (pliku) w standardzie HTML, w którym jakikolwiek, dowolny ciąg znaków wskazany przez użytkownika zostanie zamieniony na odpowiednia tabelę. Powstały w ten sposób nowy plik HTML będzie mógł być zapisany w dowolnym miejscu włącznie z bezpośrednią aktualizacją na serwerze przechowującym strony WWW (np. poprzez wbudowany w program protokół FTP). 

Moduł oprogramowania składa się z trzech grup funkcjonalnych: 

  1. Słownik - zawiera dane o wszystkich grupach towarów, oraz podaje zależności tworzenia ceny na podstawie dowolnej marży. 

  2. Cennik - zawiera dane o produkcie lub towarze, ceny detaliczne netto  i brutto, ceny dystrybucyjno-hurtowe, średnią cenę zakupu, itp. 

  3. Generator stron - moduł generuje cennik gotowy do przeglądania pod przeglądarką internetową. Program pozwala zdefiniować wygląd tworzonego cennika. Istnieje między innymi możliwość wyboru dowolnych kolumn ze wszystkich dostępnych: kod, nazwa, uwagi, cena  netto, cena brutto, cena dystrybucyjna I, II, III. Istnieje także  możliwość zdefiniowania wielkości wyświetlanych liter, kolorów,  obramowania itd. dla kolumn i wierszy tworzonych tabel.

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.