Generator Księgi Przychodów i Rozchodów


Zdarza się, że użytkownicy systemu HR nie są zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości lecz prowadzą księgi przychodów i rozchodów. Istnieją także przypadki, że firmy prowadzące do tej pory księgi handlowe za pomocą naszego pakietu FKI w wariancie pełnym jak i "Mała Firma" w kolejnym roku rozliczeniowym, będą mogły rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych i z tego skorzystają. Może wystąpić także taki przypadek, że firma, która przejdzie na pełną księgowość w następnych latach, lub która, rozlicza się na zasadach ogólnych chce dla swoich wewnętrznych potrzeb mieć taki zasób informacji gospodarczych, jaki wynika z prowadzenia pełnej księgowości, dodatkowo mając możliwość drukowania księgi przychodów i rozchodów do rozliczeń z urzędami. Dla wszystkich powyższych grup ewentualnych odbiorców przygotowaliśmy narzędzie informatyczne, które jako rozszerzenie naszego systemu finansowo-księgowego umożliwia tworzenie na podstawie dzienników księgowych odpowiednich tabulogramów księgi przychodów i rozchodów.

Cechy funkcjonalne:

  • Uruchomienie generatora wymaga posiadania naszego oprogramowania  finansowo - księgowego w wariancie pełnym lub "Mała Firma", które  równocześnie zapewnia pełny obraz przedsiębiorstwa od strony ekonomicznej.

  • Za pomocą ręcznego wprowadzania zapisów do dzienników FK lub dzięki istniejącemu łącznikowi między oprogramowaniem gospodarki  magazynowo-towarowej HR a programowaniem FK, które automatycznie  księguje dokumenty obrotu powstaje w systemie obraz zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie.

  • Na podstawie dzienników księgowych oraz definiowalnych wzorców par księgowań oprogramowanie tworzy wydruki księgi przychodów i rozchodów za dowolny miesiąc udostępniając równocześnie możliwość przeglądania i modyfikacji tworzonych zestawień.

 

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.