M E N U :
Nasza oferta
Eksploatacja oprogramowania
Cennik
Wersje demonstracyjne
Nasi odbiorcy
Serwis 
Linki
Historia
Praca
Kontakt
Uwagi końcowe

 

   

Historia

 
Zakład Kompleksowych Usług Informatycznych ALLEX został założony w 1990 roku. Od samego początku działalności głównym wybranym kierunkiem rozwoju było tworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem - kierunkiem, który kontynuowany jest do dziś. Firma powstała wyłącznie na bazie kapitału polskiego oraz w dużej mierze dzięki ogromnemu doświadczeniu zawodowemu właściciela zdobytemu podczas prawie dziesięcioletniej wcześniejszej pracy w ZETO-Wrocław gdzie uczestniczył miedzy innymi w realizacji dużych projektów informatycznych przeznaczonych dla komputerów typu mainframe - takich przykładowo jak tworzenie oprogramowania dla Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, które uruchamiane było na dwóch równolegle połączonych komputerach typu RIAD-34 ( odpowiednik IBM S/370 ). W chronologii wydarzeń przedstawionej poniżej wybrano jedynie najważniejsze etapy w historii firmy oraz te wdrożenia, które wniosły najwięcej w rozwój oferowanych przez nas systemów oraz w poszerzenie wiedzy praktycznej naszych specjalistów. 

Rok 1990 

Rozpoczęcie prac projektowo-programowych modułu finansowo-księgowego zakończonych w drugiej połowie roku wdrożeniami skromnego jeszcze systemu FK w nieistniejących już firmach, które kapitałowo były prekursorami Spółki Akcyjnej Fabryki Mebli FORTE ( www.forte.com.pl ). 

Rok 1991

Ciągły rozwój systemu finansowo-księgowego oraz zintegrowanie go w zakresie przenoszenia danych z istniejącym już systemem gospodarki magazynowo-towarowej HR co poskutkowało w październiku instalacją obu systemów u wymagającego klienta jakim jest wielo oddziałowa firma z Kwidzyna - MODEX Spółka z o.o. ( www.modex.com.pl )

Rok 1992 

Zakończenie prac nad wersją sieciową oprogramowania finansowo-księgowego, które uwieńczono w lutym wdrożeniem pierwszej takiej instalacji w firmie GAWPOL z Wrocławia. Także od lutego nasze oprogramowanie zostało wykorzystane do obsługi Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego ( www.pti.org.pl ). Kolejno nastąpiło rozpoczęcie prac nad wstępnymi elementami oprogramowania systemu "Płace" w pierwszej fazie obsługującymi umowy-zlecenia a następnie wypłaty wynikające z umowy o pracę. Elementy te znacznie rozbudowano po wykonaniu instalacji oprogramowania w grudniu w nieistniejącej już firmie MELTON Spółka z o.o. z Trzebnicy - producenta konfekcji zatrudniającego kilkuset pracowników. Wcześniej, bo w marcu nastąpiło znaczne poszerzenie możliwości oprogramowania finansowo-księgowego o elementy szczegółowej analizy kosztów, które wykonano realizując potrzeby nowego naszego klienta, którym został w tym czasie Instytutu Ochrony Środowiska z Wrocławia. W kwietniu wprowadziliśmy się do nowej siedziby, której biura są przez nas wykorzystywane do dzisiaj. Rok ten to także pierwsze nasze uwieńczone sukcesem wdrożeniowym projekty wykorzystania naszych systemów w pracy zdalnej poprzez łącza modemowe spinające sieć lokalną z oddalonymi na znaczne odległości dodatkowymi stanowiskami komputerowymi - zostało to zrealizowane w nieistniejącej już Hurtowni Stali DOBAR. 

Rok 1993

W pierwszym miesiącu roku rozpoczęto prace nad modułem "Kasa Przedsiębiorstwa", którego pierwsze elementy oddano do użytku w sierpniu. W marcu nasze oprogramowanie zainstalowaliśmy w dynamicznie rozwijającym się, w owym czasie, wrocławskim hypermarkecie MARINO Polskim Centrum Handlowym . Dzięki temu kontrahentowi znacznie usprawniono w naszym oprogramowaniu przetwarzanie wielkiej liczby dowodów księgowych. W kwietniu systemy nasze zainstalowaliśmy u dużego lokalnego dystrybutora paliw i olejów w firmie  ETOLL ze Strzelina ( www.etoll.com.pl ), dzięki któremu jeszcze ściślej zintegrowano system finansowo-księgowy z systemem magazynowo-towarowym. W lipcu nasze oprogramowanie, a wraz z nim nasi klienci je eksploatujący przebrnęli bezproblemowo przez VAT, który akurat został wprowadzony.

Rok 1994 

W styczniu podjęto decyzję o rozpoczęciu projektowania i programowania nowego modułu - "Środki Trwałe". W miesiącu tym zainstalowaliśmy także nasze oprogramowanie u znaczącego producenta artykułów gospodarstwa domowego jakim była firma PACLAN POLSKA ( aktualnie CeDo www.cedo.com) z Kąt Wrocławskich oraz w dużej hurtowni elektrycznej, posiadającej wielotysięczny asortyment w swoich magazynach, w Centrali Technicznej ELTECH ( www.eltech.com.pl ) ze Świdnicy. W kwietniu w związku z coraz większym zainteresowaniem dotychczasowych klientów rozpoczęto intensywne prace nad oprogramowaniem modułu "Kadry". Pierwsze elementy ewidencji kadrowej zaczęły funkcjonować u naszych klientów już w lipcu. W tym miesiącu też zainstalowaliśmy nasze oprogramowanie w kolejnej dużej hurtowni elektrycznej z wielotysięcznym asortymentem Spółce Akcyjnej FELIS z Wrocławia obecnie połączonej z międzynarodowym koncernem ONNINEN ( www.onninen.pl ). Koniec drugiego półrocza to przygotowanie naszych systemów do denominacji złotówki, która miała nastąpić na początku kolejnego roku - przeprowadziliśmy ją "bezboleśnie" z niewielkimi kosztami dla naszych klientów.

Rok 1995

Początek roku zaczęliśmy instalacją coraz doskonalszego już oprogramowania w hurtowni części samochodowych z ponad dziesięciotysięcznym asortymentem AUTO-ZATOKA z Wrocławia ( www.auto-zatoka.com.pl ). Luty zaś to wdrożenie systemów w Zakładzie Produkcji Opakowań Jan Legeń z Jawora
( www.zpolegen.pl ). Na początku roku w oprogramowaniu finansowo-księgowym wprowadziliśmy niewielkie poprawki, które wymusiła wprowadzona nowa Ustawa o Rachunkowości - całe szczęście nie była to dla nas rewolucja jak dla innych firm informatycznych, bowiem nasze oprogramowanie finansowo-księgowe już wcześniej opierało swoje funkcjonowanie na solidnych, nowoczesnych wzorcach i założeniach. W kolejnych miesiącach rozpoczęliśmy prace nad ostatnim z modułów tworzących zintegrowany pakiet oprogramowania FKI, którym jest "Analiza Czasu Pracy" został on oddany do eksploatacji po instalacji czytników kart magnetycznych pracowników w listopadzie, w przedsiębiorstwie PACLAN POLSKA  (aktualnie CeDo www.cedo.com). Wcześniej bo w październiku komplet naszych systemów zaczął funkcjonować wieloddziałowej firmie handlowej GLAZUREX ( www.glazurex.com.pl ) będącej w tamtym okresie znaczącym dostawcą stolarki drewnianej na terenie Dolnego Śląska - zaczęto tutaj wykorzystywać nowe elementy transmisji danych miedzy systemem finansowo-księgowym, a magazynowo-towarowym HR stworzone w sierpniu, a dotyczące automatycznego łączenia operacji zapłat z fakturami.

Rok 1996

Kolejny rok działalności to dalsze rozwijanie ustabilizowanego już w zakresie rynku zbytu pakietu oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem - FKI. Z ważniejszych wdrożeń należy wymienić instalację w kwietniu naszych systemów informatycznych w Przedsiębiorstwie CENTROSTAL w Jeleniej Górze ( www.centrostal.com.pl ) oraz w lipcu, w firmie dystrybucyjno-handlowej SHAH-BOB z Wrocławia ( www.shah-bob.pl ) - kiedyś wyłącznego przedstawiciela koncernu Procter & Gamble (chemia gospodarcza) zaopatrującej całą zachodnią Polskę, a obecnie regionalnego (zachodnie województwa) dystrybutora międzynarodowego koncernu Wrigley - przedsiębiorstwiegdzie jeszcze niedawno występowała największa ilość przetwarzanych przez nasze systemy dowodów księgowych, a kartoteka odbiorców liczyła kilkadziesiąt tysięcy firm (obecnie największą ilość przetwarza AT S.A. - http://www.at-krotoszyn.pl). Koniec roku to październikowe połączenie dotychczasowo osobnych modułów programowych "Płace" oraz "Kadry" w jeden bardziej spójny "Płacowo-Kadrowy" oraz przekazanie w grudniu firmie MODEX z Kwidzyna zamówionego indywidualnie systemu "Oleje i Smary", który był pierwszym wykonanym przez nas "okienkowym" programem przeznaczonym wyłącznie do uruchamiania na platformie operacyjnej Windows.

Rok 1997

Ważniejsze wdrożenia tego roku to marcowa instalacja systemów w Spółce Akcyjnej ARS w sekcji zajmującej się handlem hurtowym ( home.ars.com.pl ) oraz kwietniowa instalacja naszego oprogramowania w Zachodnim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych FORUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, instytucji finansowej zarządzającej otwartymi funduszami inwestycyjnymi, przedsiębiorstwie, w którym udziałowcami jest BANK ZACHODNI S.A. oraz amerykańska grupa kapitałowa FORUM FINANCIAL GROUP. Kolejne ważne wdrożenie to lipcowa dostawa oprogramowania włoskiemu inwestorowi budowlanemu firmie ITALIANA COSTRUZIONI. W listopadzie zakończyliśmy kontynuowane przez cały rok prace nad rozwojem modułu "Środki Trwałe", który od tej chwili zawiera także obsługę wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych małocennych.

Rok 1998

Ten rok, to stały rozwój wszystkich produkowanych przez nas modułów programowych, to lutowe wdrożenie w przetwórni mięsa TAURUS SC z Ziębicach, przygotowanie do sprzedaży od sierpnia specjalnego wariantu oprogramowania finansowo-księgowego "Mała Firma" oraz w listopadzie instalacja systemów w zatrudniającym kilkaset osób przedsiębiorstwie produkcji odzieżowej EURO-KONFEX Spółka z o.o. z Wrocławia ( www.euro-konfex.pl ). Koniec roku to przygotowania projektowe celem wykonania znacznych modyfikacji w module "Płace-Kadry" dostosowujących go do zapowiadanych zmian w sposobie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rok 1999

Rozpoczął się intensywnymi zmianami oprogramowania modułu "Płace-Kadry" tak aby zdążyć z dopasowaniem emitowanych list płatniczych załogi zawierających wypłaty pensji regulowanych w styczniu, z przygotowaniem łącznika do nowego na rynku polskim systemu "Płatnik ZUS" co umożliwiło naszym kontrahentom, zwłaszcza tym zatrudniającym znaczną liczbę pracowników terminowe przekazanie zgłoszeń wynikających z wręcz rewolucyjnych zmian w przepisach dotyczących sposobu rozliczeń z ZUS. W styczniu rozpoczęto też ważne wdrożenie w dużym przedsiębiorstwie ogrodniczym, u znaczącego eksportera, w firmie SADY TRZEBNICA Spółka z o.o. ( www.sady-trzebnica.pl ). Kolejne miesiące to prace dostosowujące nasz system płacowo-kadrowy do zmienionych warunków, co zajęło nam znaczną część roku z uwagi na poważną ilość funkcji realizowanych przez dotychczasowe oprogramowanie oraz tworzenie coraz lepszego łącznika z programem "Płatnik ZUS", do którego przenoszone są obecnie wszystkie dane z modułu "Płace-Kadry" co umożliwia automatyczne drukowanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych ZUS. W drugim półroczu rozpoczęliśmy także poważne i ostateczne testowanie całości produkowanych przez nas systemów informatycznych celem wykrycia i usunięcia jakichkolwiek ewentualnych problemów wynikających ze zbliżającego się nieuchronnie roku 2000. 

Rok 2000

Nasi kontrahenci rozpoczęli ten rok spokojnie, nie mieliśmy bowiem w naszym oprogramowaniu żadnych "wpadek" z przełomem dat, może jedynie kilka kosmetycznych w zakresie formatu daty na kilku tabulogramach. Ważniejsze wdrożenie początku roku to instalacja systemów we wrocławskiej firmie OCEAN-PRO specjalizującej się w dystrybucji sprzętu nurkowego ( www.oceanpro.com.pl ). W lutym po ponad rocznym oczekiwaniu na ustalenie stałego łącza dostępowego do Internetu zaczęliśmy świadczyć, w coraz większym stopniu wymagane przez naszych odbiorców, usługi w zakresie utrzymania ich stron WWW i skrzynek e-mail w tej ogólnoświatowej sieci komputerowej. W maju zakończyliśmy także prace rozszerzające możliwości naszego oprogramowania "Środki Trwałe" przy okazji modyfikacji spowodowanych zmianą tabeli KRŚT na KŚT wymaganą przez nowe przepisy prawne. Koniec roku zaś, to wdrożenie oprogramowania u znaczącego producenta sprzętu rekreacyjno-sportowego, w firmie Muller z Jelcza Laskowic ( www.muller.com.pl ).

Rok 2001

W początku roku pilnie zmodyfikowaliśmy i wymieniliśmy użytkownikom naszych systemów jedną z funkcji oprogramowania finansowo-księgowego, która odpowiada za drukowanie przelewów - wiele bowiem banków ustandardyzowało swoje druki zgodnie z nowymi wzorami. Z ważniejszych wdrożeń pierwszej połowy roku należy wymienić instalację oprogramowania płacowo-kadrowego w firmie AGRO-SAD ze Środy Śląskiej specjalizującej się w produkcji ogrodniczo-sadowniczej oraz kwietniową instalację większości oferowanych przez nas modułów wspomagających zarządzanie, w przedsiębiorstwie REASON SERVICE, podmiocie gospodarczym prowadzącym za pomocą naszego oprogramowania pełną obsługę administracyjną między innymi BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI ( www.bankbps.pl ). W lipcu uruchomiliśmy nasze oprogramowanie finansowo-księgowe w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego VENTURE, firmie zajmującej się ogólnopolską dystrybucją wysokiej klasy narzędzi skrawających i pomiarowych ( www.venture.com.pl ). W drugiej połowie roku nasze oprogramowanie płacowo-kadrowe rozszerzyliśmy o funkcję transmisji danych, które są od tej chwili w pełni automatycznie przenoszone za pomocą internetu lub innego medium z oddziałów lub filii do modułu głównego eksploatowanego w siedzibie macierzystej przedsiębiorstwa.

Rok 2002

Z początkiem roku przejęliśmy pełną kontrolę nad firmą ALLCOM S.C. z Wrocławia, z którą już wcześniej mieliśmy powiązania kapitałowe, a która specjalizowała się w ogólnopolskim handlu częściami komputerowymi. Dzięki wchłonięciu w nasze struktury jej głównej działalności m.in. polegającej na handlu za pomocą mediów elektronicznych, wzbogaciliśmy się o wiedzę, która w większym stopniu umożliwi nam budowanie i oferowanie sprawdzonego, teraz także dzięki własnym doświadczeniom, oprogramowania dynamicznie wykorzystującego i modyfikującego oferty wyświetlane na handlowych stronach WWW naszych klientów oraz oprogramowania typu CRM (Customer Relationship Management) - integrującego Internet z aplikacjami do komunikacji z kontrahentami. W lutym zainstalowaliśmy nasze oprogramowanie FKI w Biurze Podróży PAGART TOUR ( www.pagarttour.com.pl ), prężnym organizatorze turystyki, wyjazdów i konferencji. W lipcu wprowadziliśmy do oferty uzupełniające pakiet FKI, dodatkowe, okienkowe oprogramowanie uruchamiane w graficznym środowisku, tzw. Suplement FKI dla Windows. Systematycznie będą umieszczane w nim nowe elementy rozszerzające możliwości dotychczasowych modułów, ale także całkiem nowe, jak np. moduł komunikacji z kontrahentami "Merkury" , który wszedł w tym czasie w fazę projektowania. Także w połowie roku wzrastająca popularność Internetu spowodowała, że rozpoczęliśmy przygotowania do rozbudowy działalności w tym zakresie, co zaowocowało w końcu września uruchomieniem świadczenia usług taniego, stałego, dostępu do tego medium na terenie osiedla Wrocław-Szczepin (sieć e-Net.pl ). Listopad zwieńczyliśmy zakończeniem prac nad znaczną rozbudową dotychczasowego, modułu Rejestratora i Analizy Czasu Pracy. W tej chwili oprogramowanie nie musi już koniecznie wykorzystywać sprzętowych czytników wejścia/wyjścia – z powodzeniem zastępuje komputer lub sieć komputerów z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.

Rok 2003

Pierwsze miesiące roku upłynęły nam na znacznych modyfikacjach oprogramowania płacowego celem przystosowania do zmienionych zasad obliczania i funkcjonowania składki zdrowotnej pobranej i odliczonej. Rozbudowaliśmy także moduł Rejestratora i Analizy Czasu Pracy o dodatkowe funkcje. W międzyczasie, w marcu zainstalowaliśmy nasze oprogramowanie m.in. w firmie SIGN POLAND ( www.sign.com.pl ) producenta najwyższej jakości tekstylnych artykułów reklamowych, a w maju, we wrocławskim Muzeum Poczty i Telekomunikacji.  W tym ostatnim miesiącu rozszerzyliśmy  ofertę oprogramowania systemu FKI w wariancie "Mała Firma" na wszystkie produkowane przez nas moduły - dotychczas był dostępny na powyższych zasadach tylko moduł finansowo-księgowy. Cena licencji tego wariantu FKI jest bardzo atrakcyjna, bowiem dostosowana została do spodziewanego rynku odbiorców: firm zatrudniających do 20 osób.

Rok 2004

W styczniu decyzję o zakupie systemu FKI podjęła znana sieć sklepów z obuwiem: PRIMA MODA (www.primamoda.com.pl). W tymże miesiącu, w związku ze zmianą przepisów prawnych, dokonaliśmy modyfikacji modułu płacowo-kadrowego, umożliwiając opodatkowanie ewidencjonowanych tutaj ryczałtów samochodowych. Na przełomie lutego i marca unowocześniliśmy emisję tworzonych przez oprogramowanie tabulogramów o możliwość ich dodatkowej edycji w preferowanym przez użytkowników edytorze tekstów, przed ostatecznym skierowaniem do druku. W maju w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej umożliwiliśmy za pomocą naszego oprogramowania notowanie tzw. operacji trójstronnych, występujących w handlu wewnątrz unijnym. Od czerwca, podjęliśmy decyzję, że nasz pakiet FKI ( w wariancie Mała Firma jak i pełnym) zamiast składać się z czterech modułów podstawowych, będzie uzupełniony o piąty moduł, który dotychczas był oferowany jedynie osobno; jest to Rejestrator  
i Analiza Czasu Pracy. W lipcu stworzyliśmy możliwość automatycznego dekretowania do naszego modułu finansowo-księgowego zapisów dokumentów obrotu towarem występujących w systemie firmy SET z Zabrza, a we wrześniu możliwość importowania danych z systemu kadrowego przedsiębiorstwa RESET.

Rok 2005

Od początku roku kontrahenci eksploatujący nasz system FKI w wersji „Mała Firma” po upływie okresu gwarancyjnego mogą zawierać umowy konserwacyjno-serwisowe za zryczałtowaną niską comiesięczną opłatę (dotychczas nie było to możliwe dla tego wariantu licencji). W lutym ze względu na zmianą przepisów zmodyfikowaliśmy sposób wyliczania zasiłków w module płacowym.


[powyższy tekst to tylko "okruchy" z piętnastoletniej działalności firmy ALLEX]

 

Strona Główna | Powrót do strony poprzedniej | Kontakt

Created by Digit

(C) 2000-2010 ALLEX Z.K.U.I.